Avatar of admin

by

Noi suntem Asociatia Maladia (Boala) Lyme din Romania

March 30, 2013 in Uncategorized

STATUTUL ASOCIATIEI MALADIA LYME ROMANIA

CAPITOLUL II – SCOP. OBIECTIVE. ACTIVITATI.
Art. 1 1 . Scopul constituirii Asociatiei este: cresterea calitatii vietii tuturor cetatenilor romani si in special a celor cu simptome de borellia sau maladia Lyme si crearea unui cadru organizat institutional in cadrul sistemului sanitar din Romania sau in cadrul societatii civile din Romania pentru prevenirea, depistarea, diagnosticarea, tratarea, investigarea, stabilirea tratamentului personalizat adecvat pentru pacientii care prezinta simptome de borellia sau maladia Lyme, sprijinirea oamenilor in solutionarea problemelor specifice bolnavilor de maladia Lyme si cu afectiuni asociate precum si sprijinirea catatenilor romani bolnavi privind investigatiile anterioare diagnosticarii, in efectuarea tratamentelor care se impun, si desfasurarea de actiuni care sa ii ajute pe catatenii romani la prevenirea acestor afectiuni, la depistarea bolii in faza incipienta si tratarea ei in conditii corespunzatoare precum si sprijinirea bolnavilor prin orice mijloace legale, privind costurile implicate, pentru ca aceste costuri sa nu fie suportate de cetatenii bolnavi ci sa fie asigurate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin/sau CJASS.
Art. 12. Obiectivul principal al asociatiei este cresterea calitatii vietii tuturor cetatenilor romani si in special a celor cu simptome de borellia sau maladia Lyme.
Obiectivul secundar al asociatiei consta in sprijinirea oamenilor in solutionarea problemelor specifice bolnavilor de maladia Lyme si cu afectiuni asociate precum si sprijinirea catatenilor romani bolnavi privind investigatiile anterioare diagnosticarii, Tn efectuarea tratamentelor care se impun, si desfasurarea de actiuni care sa ii ajute pe catatenii romani la prevenirea acestor afectiuni, la depistarea bolii in faza incipienta si tratarea ei in conditii corespunzatoare precum si sprijinirea bolnavilor prin orice mijloace legale, privind costurile implicate, pentru ca aceste costuri sa nu fie suportate de cetatenii bolnavi ci sa fie asigurate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin/sau CJASS.
Art. 13 Activitatile asociatiei se vor realiza, respectind legislatia in vigoare la momentul desfasurarii activitatii.
Art.14 In vederea realizarii scopului propus Asociatia va desfasura urmatoarele activitati:
1 Asociatia va asigura realizarea unor dezbateri colective pe teme legate de maladia Lyme si a afectiunilor
asociate. Selectarea si difuzarea in randul bolnavilor cu maladia Lyme de materiale informative privind tratarea acestora, medicamentele specifice, conditiile de igiena care se impun si noutatile aparute pe plan mondial.
Asigurarea prezentei active a asociatiei in presa si in celelalte mijloace de informare in masa;
2 Asociatia va derularea actiuni de prevenire a imbolnavirilor cu maladia Lyme si boli asociate, Tn randul cetatenilor dim
Romania . Monitorizarea bolnavilor de maladia Lyme, a gradului de raspandire a acestei afectiuni si informarea organelor medicale de specialitate si decizie pentru sprijinirea acestora si asigurarea conditiilor de tratament, va putea Tnainta organelor administrative si legislative competente propuneri Tn vederea initierii de acte normative si reglementari Tn vederea Tmbunatatirii activitatilor specifice si a finantarii tratamrntului si investigatiilor aferente.
3.Asociatia va initia colaborarea cu asociatii similare si organizatii umanitare din strainatate (sau internationale), din domeniu, pentru obtinerea de informatii medicale, aparatura specifica si medicamente si va desfasura activitati Tn randul colectivitatilor, Tn presa si Tn unitatile sanitare de profil, pentru prevenirea si tratarea maladiei Lyme si a afectiunilor asociate, inclusiv editarea, de materiale publicitare specifice;
4 Asociatia va initia infiintarea unui centru de informatica cu banca de date in domeniul principal si in domeniile conexe obiectului de activitate va crea si va dezvoltarea un sistem de informatii pe internet;

 

Art.7 Fondurile asociatiei

7.2. donatii / legate / alte liberalitati din tara si / sau strainatate;
7.3. sponsorizari provenind de la persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate;
7.4. contracte de grant;
7.5. imprumuturi nerambursabile;
7.6. subventii de la bugetul statului, in conditiile legii;
7.7. activitati de colectare de fonduri in legatura cu scopul asociatiei;
7.8. activitati proprii;
7.9.disponibil rezultat din organizarea unor simpozioane, chete, publicitate;
7.10. alte surse prevazute de lege.
Art.8 Finantarile prevazute de articolul precedent se realizeaza in baza contractelor, conventiilor,
acordurilor de parteneriat, etc, aprobate de Consiliul Director, conform statutului asociatiei si in conditiile legii.
Art.9 Cotizatia trimestriala platita de membrii asociatiei este de 50 de lei, conform valorii monedei leului la data infiintarii asociatiei.
Art.10 Asociatia poate avea conturi bancare in tara si/sau in strainatate – in lei si/sau valuta – in conditiile legii.

1 response to Noi suntem Asociatia Maladia (Boala) Lyme din Romania

  1. Ne bucuram ca existati

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>